Grenene / Gruppeleder

Gruppeleder

Udover grenmøder på fællesledermøderne inviteres alle GLer i divisionen også til møde med DCerne ca. 4 gange om året. GLerne er selv med til at bestemme indholdet på møderne, hvor vi forsøger at gøre meget ud af erfaringsudveksling..
 
Årshjul med GL og fællesleder møder.
 
Årshjul GL

Tre ideer til PR-møder
Ide indlæg fra Stenlillespejderne Laurentius

I september 2009 har vi i Laurentius gruppe, holdt 3 åben-hytte-aftner, på vores normale mødeaftner og tid, hvor vi inviterede børn fra 0.-6. klasse. Det var 3 meget forskellige møder. Der var 1-2 ledere til at underholde forældrene, og der var lavet en mappe med materiale, om det at starte som spejder. Noget af det var korpsets materiale og noget var vores eget om priser og mødedatoer mm. Der var kaffe og te samt kage til forældrene, så de følte sig meget velkomne og vi kom til dem og ikke omvendt. Det krævede lidt flere ledere eller hjælpere, men det var rigtigt godt at forældrene holdt møde, mens ungerne var til spejder. Det var så de rigtige ledere, der var på forældrene, og hjælpere og gamle forældre, der var på børnene.

På det første møde var vi delt op på tværs af grenene (alder), her fik hvert af de 4 hold (vi har 4 bålpladser, derfor 4 hold) en stor flyttekasse med ørnenæb, knive, grydeske, spækbrædt eller bakke (til at ælte på) skåle, mel, sukker, salt, gær, tændstikker, sav, økse, brænde, avis og meget mere. Derudover var der varmt vand og olie i hytten. Opgaven var enkel, at bage snobrød. Lave snobrødsdej, tænde bål og snitte snobrødspinde. Der blev æltet, snittet og pustet i fin stil på alle hold. Vi havde mange mikroer og nye med, så vi satte en leder til at hjælpe hvert hold. Knive og hugge brænde kræver mindst en voksen pr. hold.

På det andet møde var vi delt op i 7 hold efter alder (grendelt). Dette møde var lavet som et stjerne løb med 7 poster. Der skulle ha’ været flere poster end hold, for at der ikke blev for lang ventetid, men det væltede ind med børn (et positivt problem). En leder eller større spejder styrede kortene med postnumrene på, som viste, hvilke poster der var ledige og hvor de lå. Der var poster med: soveposepakning på tid (4 ens soveposer til hvert hold de kunne så hjælpes ad), find forskellige planter og sæt navn på, kimsleg med spejdertørklæder (10 forskellige spejdertørklæder spredes ud på jorden og placeringen noteres, spejderne kigger på dem og samler dem så ind til lederen, hvorefter spejderne lægger dem ud igen hvor de lå, så vender spejderne sig væk fra tørklæderne og lederen stiller spørgsmål om antal og farver.) redningsrebskast (ud til en druknende mand, der var lavet af et trækors med hat, vanter og tørklæde på). En post om verdenshjørner og kompas, lederen har et kort og fortæller lidt om retninger og kompas, spejderne får nogle kompasroser i 4 dele og lægger dem op. Der var også en ”smør og spis et knækbrøds post” samt en post om at pakke en rygsæk med det rigtige, til en tur (der var pakket en rygsæk med mange ting i - også ”forkerte ting” som mukkert, telefonbog, fjernbetjening o. lign.).

På det tredje møde var vi også delt op efter alder. Mødet startede med, at vi fik et lille lamineret morsealfabetet (der kan være i lommen eller samles ind igen) udleveret og instruktion i at bruge det. Så fik vi boller, hvor der var indbagt en morsekode (almindelige boller og en kode på en strimmel papir, der er foldet sammen og bagt med), vi havde mikro, mini og juniorer med, så koderne var i 3 forskellige sværhedsgrader, een til hver aldersgruppe, der var så glasur på i forskellige farver for at vi kunne kende forskel. Med kode stod der, at de skulle følge et spor fra 3 forskellige steder, sporene var lavet af de internationale sportegn. Sporene førte til en post, hvor de skulle folde et krus af papir, som de fik saft i.

Vi har været rigtigt godt besøgt på vores møder og håber at en del af børnene bliver ved, for det er en dejlig flok vi har fået samlet os. Dette var et par møder som vi har holdt som pr-møder, men de kan også bruges som enkeltmøder.

Indbydelserne, som vi delte ud på 2 lokale skoler (Stenmagle og Stenlille skole) kan du downloade ved at klikke på linkene herunder. Det er word-filer, så du selv kan redigere og ændre til egne forhold:

Divisions Chef  | hans@see-eh.dk