Om Divisionen / Hytter / Kobæk-hytten / Shelter i Kobæk

Shelter i Kobæk

Shelteret er med i naturlejrpladsoversigten (Ud i Naturen) - klik her
21. januar 2011

Nu kan vi indvi shelteret...

Der mangler kun at opsætte vindskeder samt græstørv.

Prøv at se på de nyeste fotos, hele området er oversvømmet, så det var godt at vi fik lagt jord på her.

Med spejderhilsen Hans

27.-28. november 2010

Så er shelterbyggeriet i fuld gang.

Et par fotos af planering samt fra starten af byggeriet. I weekenden forinden var Mikroer fra Laurentius på besøg (20.-21. nov)

Lørdag 27/11 støbte Mads og jeg fundamenter.

Søndag lagde Jørgen, hans søn Frans og jeg de nederste 2 bjælker og lavede ti,l til gulvet, samt forberedte flere planker.

Weekenden 4.-5. december kom vi et godt stykke videre, og mangler nu gulv og tag.

Med spejderhilsen

Hans

shelterforslag 071110

7. november 2010

Kære alle

Jørgen og jeg set på Kobækgrunden og kommer med ovenstående forslag til placering af shelter.

Vi mener den skal ligge rimeligt tæt ved huset, men alligevel på afstand.

Åbningen vender mod øst så vi ikke får vestenvinden ind i shelteret og så billygterne fra vejen heller ikke ses.

På stedet kan shelteret umiddelbart placeres hvis man lægger det lidt højt og triller nogen jord ind foran det.

Såfremt man ønsker at planere den angivne jordvold længere ind på grunden og ind under shelteret som tegnet på skitsen og derved får større teltplads, anbefales at man gør dette før bygning af shelter.

Derved kommer shelter og stier her også højere op når det er meget fugtigt.

Vi har talt med Anders fra Sorø, der anbefaler et større maskine på bælter. Leje og transport vil koste ca 6.000,- kr.

Han kan planere 26. - 27. november hvis det ønskes. Jeg har talt med Peter fra Trelleborg, der lejer huset den week-end og han har ikke noget imod at vi graver samtidig med at de er der.

Iøvrigt kunne vi foreslå bedre udnyttelse af hele grunden og den spændende flora mv .

Vandet i vandløbene står i fast højde med den angivne kote 0.

Ud fra dette har jeg uden at nivellere skønnet de øvrige koter.

Man kunne grave en afvandingskanal ind som angivet og måske lave den lidt bredere på midten. Bør nok gøres ved let frost?

Hertil de tegnede stier med broer.

Det anbefales iøvrigt at alle stier og teltplads mv. slåes mindst 2- 3 gange om året så de ikke springer i skov.

Med spejderhilsen

Jørgen og Hans

30. oktober 2010
 
Fra kassereren:  Vi har fået et brevshelter med tilsagn fra FriluftsRådet,
at vi har fået tilskud til shelterbyggeri i Kobæk. Herudover har vi i 
forvejen tilsagn fra Jeppes fond.
 
Hans Stoltz: Jeg har kontaktet Steffen Holberg. Han kan levere et
shelter i løbet af en måned, og jeg bestiller nu hos ham.
Se mere herom på www.heltude.dk

Der skal planeres noget jord, hvor shelteret skal stå, og Hans har kontaktet en vognmand.

Jørgen fra hytteudvalget og Hans ser på, hvor den skal stå. Vil andre med, så sig endelig til. Vi håber, at flere vil være med til at bygge shelteret. Meld jer gerne eller spørg andre om de vil være med.

Kontakt gerne Hans, hvis du vil være med. Hvis du selv har tanker om at bygge et shelter, eller I skal lave et i gruppen, så kan du lære en masse ved at være med her.

Kontakt Hans på hans@stoltz.dk

Divisions Chef  | hans@see-eh.dk