Om Divisionen / Tilskud & legater

Tilskudspulje

Generel information om Antvorskov Divisions tilskudspulje

Puljen er tænkt som en støtte til de grupper der ønsker uddannelse af deres ledere samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse på korpsrådsmøde, men mangler midler til det.

Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling, dog gives der kun tilskud til ledere under grupper i Antvorskov Division og kun til selve kurset ikke transport, overnatning m.m. hvis dette ikke er en del af deltager betalingen. Ligeledes skal alle kurserne være på ansøgningstidspunktet ikke afholdte kurser.

Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschefen/erne efter følgende devise:

 • Antal deltagere
 • Arrangement/kursus navn eller type samt dato
 • Omkostninger for arrangement/kursus
 • Ønsket beløb
 • Forventet tilskud fra kommunen/andre til overstående

DC(er) og DK vil stå for behandling af ansøgninger og fordeling af tilskud med formålet at hjælpe flest ansøgere mest muligt.

Retningslinjer

 • Deadlines
  • Vinter: Deadline 1. januar - svar 1. februar (DKK 5.000,-)
  • Forår: Deadline 1. maj – svar 1. juni (DKK 5.000,-)
  • Efterår: Deadline 1. september – svar 1. oktober (DKK 5.000,-)
 • Gældende for
  Da de voksne lederes uddannelse tit nedprioriteres i grupperne defineres følgende:
  • Gruppe-, gren- og bestyrelsesmedlemmer er dækket ind på kurser samt alle stemmeberettigedes deltagelse ved korpsrådsmøde
  • PLAN kurser er IKKE dækket.
 • Fordelingsnøgle
  • Fordelingerne laves kun ud fra de grupper som har søgt og ikke blandt alle divisionens grupper
  • 50% fordeles ligeligt
  • 50% fordeles så det tilgodeser grupper med få medlemmer
OBS! I 2014 er tilskusbeløb til deltages ved KRM sat til kr. 600,- pr. pers.

Eksempel

2 grupper har søgt


Gruppe 1: søgt om DKK 2.300,- og har 20 medlemmer
Gruppe 2: søgt om DKK 2.800,- og har 50 medlemmer


Hver grupper er sikret DKK 1.250,- fra den ligelige fordeling
Ud fra medlemsfordelingen omregnes gruppens medlemmer til procent, således vil Gruppe 1s medlemmer omregnes direkte til 5 (100/20) og Gruppe 2s medlemmer til 2 (100/50); derefter laves fordelingsnøglen ud fra totalen på 7, som giver Gruppe 1 mulighed for 71,43% og Gruppe 2 28,57% af det resterende beløb.
I dette eksempel modtager Gruppe 1 DKK 2.300,- og Gruppe 2 DKK 2.800,-.

Legatbogen

 
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.
De drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde.
 
Deres søgemaskine gratis. Den er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Her er linket til deres hjemmeside: legatbogen.dk

Kontakt:
 
I er velkommen til at kontakte dem på tlf. 4244 7403, eller hvis I har spørgsmål eller vil vide mere om Legatbogen.

Legatbogen A/S
Svanemøllevej 16
2100 København Ø
 
Mail: support@legatbogen.dk

Tilskud tildelt

Vi glæder os over at kunne hjælpe vore grupper ved at uddele dette tilskud og kan oplyse at vi til dato har uddelt tilskud til:
 • Høngspejderne
 • Karl af Riise Gruppe
 • Stenlillespejderne Laurentius
 • Solskinstroppen
 • Gørlev Gruppe
 • Gyldenløve Gruppe
 • Trelleborg Spejderne
 • 3. Valdemar Sejr Gruppe
Divisions Chef  | hans@see-eh.dk