Grenene / Trop

Trop

Aldersgruppe: 12-15 år
 
Tilbagevendende begivenheder, og hvornår på året de plejer at ligge:

Forår: Tropsløb
Efterår: Tropsløb
 
Årshjul kun med trops arrangementer.
 
Årshjul trop
Dette er en oversigt over de arrangementer i DDS som er årligt tilbagevendende og som udbydes til alle spejdere i DDS (og i nogle tilfælde også andre korps).
 

DDS løb

Solaris-løbet

Løbet finder sted sidste weekend i august hvert år. Løbet afholdes i Jylland mellem Djursland og Kolding, og alle spejdere fra 15 år må deltage. Solaris er et spejderløb, der kræver mere af dig, og vil give dig udfordringer. Du ved ikke, hvornår du skal spise eller sove, men når du først har deltaget én gang, vil du prøve igen. Helt klart et af Danmark fedeste løb!!! Prøv det hvis du tør…
Web: http://www.solaris-loebet.dk

Dilleløb

Sidste weekend i august. For: 2-personers hold i spejderalderen (12-16) Sted: som regel i Grib skov, nord for Hillerød. Emnet er at hjælpe det canadiske ridende politi (RCMP).
Web: http://www.dille.dk

Nathejk

Afholdes 3. fredag i september. For Spejdere og seniorer, et sted på sjælland. Målet med denne tur er at give spejderne oplevelsen af at være på flugt - at være flygtning. De må derfor rejse ca. 30-40 km ( i fugleflugtslinie) uset fra fredag aften til søndag kl. 04.00.
Web: http://hotel.dds.dk/arr/nathejk/index.html 

Dinizuli

Afholdes i sidste hele weekend i januar. Dinizuli er et gammelt traditionsrigt og meget fysisk krævende løb, arrangeret af Prins Hamlet gruppe - DDS, fra Helsingør. Løbet foregår ALTID sidste HELE weekend i Januar, og starter lørdag kl ca. 13. Det er åbent for tropsspejderpatruljer og består af: en tilmeldingsopgave, et dag-O-løb, et opgaveløb med 8 poster og et nat-O-løb. Løbet starter lørdag kl. ca. 13 og slutter søndag morgen kl. 9 og foregår altid et sted i Helsingør kommune.
Web: http://www.dinizuli.dk 

Wasa-wasa

Februar. For spejderpatruljer i Jens Bang division, spejderpatruljer fra andre divisioner/korps og seniorpatruljer. Sted: Nordjylland. Wasa-wasa er et vinter-natløb. Arrangementet går på omgang, idet den vindende gruppe arrangerer næste års løb. Løbet finder normalt sted først i februar med start lørdag kl. 18 og afslutning næste morgen kl. 9. Sted offentliggøres ca. en uge før løbsdagen. Løbets længde afhænger af terrænet, men ligger normalt mellem 15-20 km i luftlinie. Prisen har de sidste par år ligget omkring 70-80 kr. per næse. Der konkurreres i fire klasser: a. Patruljer i Jens Bang division (spejdergrenen) b. Patruljer fra andre divisioner/korps (spejdergrenen) c. Seniorpatruljer (17-23 år) d. Rovere (23-? år)
Web: http://www.wasa-wasa.dk 

Alligatorløbet

For: seniorer (15-23) og old-boys (udenfor konkurrence). Sted: Söderåsen, Skåne, Sverige. Der er et opgave nat- og dag-løb med fuld oppakning (tilstrækkeligt til primitiv overnatning og højkulinarisk madlavning). Vandrepræmien er en stor udstoppet alligator.
Web: http://www.alligator.dk

Apokalypseløbet

Finder sted tredje hele weekend i marts. Apokalypseløbet er et dramatisk og oplevelsesrigt løb for tropsspejdere som er mindst 14 år og højst 17 år.
Arrangementet er tilknyttet Odense-gruppen Polarstjernen i Det Danske Spejderkorps, og det foregår altid et sted på Fyn med start den tredje fredag i marts.
Formålet med løbet er at give de ældste i spejdergrenen en ekstra saltvandsindsprøjtning i form af en barsk udfordring - fysisk og psykisk.
Løbet strækker sig fra fredag aften til søndag formiddag og indeholder
ca. 8 dramatiske poster bygget op over en rød tråd.
Søvn og hvile undervejs er op til spejderne selv.
Seniorspejderne deltager som jægere - stressfaktoren, der gør det usikkert at færdes på landevejene.
Web: http://www.apokalypse.dk

Bispestaven

Afholdes i pinsen. Bispestaven er et løb for storspejdere og seniorer i Det Danske Spejderkorps.
Web: http://www.bispestaven.dk

Sølvøkseløb

Absalon division arrangerer hvert år et fantastisk o-løb kaldet Sølvøkseløbet, der byder på nogle spændende og udfordrende o-løb af forskellig karakter. Sølvøkseløbet består af fem etaper/o-løb: To natløbsetaper og tre dagløbsetaper (heraf en enkeltmandsetape). Hvert hold består af to personer over 15 år (Bemærk, af der ikke er nogen øvre aldersgrænse! Ledere og seniorer over 23 år er også velkomne!). Holdet løber alle etaperne sammen, dog ikke enkeltmandsløbet, her løbes på to forskellige baner samtidig. Der skal ikke medbringes nogen oppakning på etaperne. Kort sagt udfordringer til benene og hjernen.
Web: http://hotel.dds.dk/arr/solvokselobet

Sværdkamp

Sværdkamp er det eneste landsdækkende årlige seniorarrangement i Danmark, og finder altid sted i weekenden omkring St. Bededag. Den geografiske placering går så vidt mulig på skift mellem de enkelte områder, og det er PUSS (seniorgrenens grengruppe) der annoncerer efter arrangører og har det overordnede ansvar for arrangementet. Sværdkamp er en konkurrence for seniorsjak à 3 personer. Hvis alle personerne i sjakket er under 24 år, deltager man som konkurrence-hold, og har dermed muligheden for at hjembringe sværdet. Ellers deltager man som Old-boys sjak. Sværdkamp er et meget traditionsrigt arrangement, som er afholdt hvert år siden 1955. Sværdkamp består af følgende 5 discipliner: Dagløb, Hemmelig opgave, Natløb, O-løb og Forhindringsbane.
Web: http://www.svaerdkamp.dk

Andre arrangementer

Men stadig med noget konkurrence indblandet:

Oak City Rally

Verdens største sæbekasseløb fra Farum station til Egemosecenteret.
Web: http://hotel.dds.dk/arr/oakcity 

Mølleåssejladsen

3. weekend i august. Det handler om sejlads i selvbyggede både fra Lyngby til Rådvad.
Web: http://www.molleasejladsen.dk

St.Vejle Å Sejladsen

Arrangement for spejdere, seniorer, ledere og styrelser. Sejltur i hjemmebyggede både fra Albertslund til Ishøj ad Store Vejle Å den 5 week-end i august.
Web: http://hotel.dds.dk/arr/stvejleaa

RyåSejladsen

Ryå Sejladsen er en årligt tilbagevendende begivenhed - arrangeret af 8. Sct. Georgs Gilde fra Aalborg. Det er et arrangement med max. 110 deltagere fra alle spejderkorps i Danmark. Alle deltagere skal være fyldt 16 år. Det gælder simpelthen om at komme først over målstregen efter 7 km farefuld sejlads på Ryå i selvbyggede både. Konkurrenceklassen (A-hold) består kun af 2-mands hold, mens den mere afslappede del af deltagerne hører ind under den berygtede turist-klasse (B-hold). Her har man mere god tid, og det er tilladt at stille med ligeså mange man har lyst til pr. båd. Hvis man vil tage turen med "rigtig ro" findes der også en C-klasse: Old boys / girls. Der er simpelthen INGEN undskyldninger for IKKE at deltage !
Web: http://www.ryaasejladsen.dk


 
Henrik Lindstrøm
DAK Trop
henrik@lindstroem.dk
Tlf.: 4026 6958
 
Divisions Chef  | hans@see-eh.dk